LAKOR og medejeren Emil Midé Erichsen er gået ind i et nyt projekt med en fælles ambition om at genoprette havmiljøet i danske fjorde og bugter, der lige nu er under pres. Projektet hedder Stenbanken i Kolding og handler om at indsamle donerede sten og i første omgang etablere et nyt stenrev i Lillebælt ved Kolding Fjord.

Stenrev er vigtige levesteder for mange dyr og planter i havet, men desværre er mange stenrev forsvundet over tid pga. tidligere stenfiskeri. ”Dengang kendte vi måske ikke til deres betydning for havmiljøet og diversiteten af liv omkring dem - det gør vi i dag, og derfor skal vi arbejde på at reetablere naturen” tilføjer Emil. I stenrev lever bl.a. muslinger og tang og stenrevene giver fisk og fiskeyngel et godt skjulested med føde. Det nye stenrev i Lillebælt vil derfor være et første og vigtigt skridt på vejen mod at genetablere havmiljøet og biodiversiteten i Kolding Fjord og Lillebælt.

I samarbejde med Henning Bech-Larsen, som står for Stenbanken i Kolding, vil vi forsøge at løfte opgaven om at være med til at skabe mere biodiversitet og liv i Kolding fjord.

 

PROJEKT MED SENTIMENTAL VÆRDI

LAKOR har en særlig forbindelse til Kolding fjord, da de fleste medejere er født og opvokset i Kolding, hvor mange fisk er hevet op i løbet af deres barndom. LAKORs designer Lasse Kornum har brugt megen af sin barndom ved Kolding Fjord, og især de steder hvor stenrevene netop skal anlægges. Derfor har han en helt speciel tilknytning til projektet:

”Jeg elsker havet og det står desværre ret sløjt til under havoverfladen i de danske farvande. Stenbanken er et projekt der kan gøre en stor positiv forskel, men som samtidig kræver relativt få ressourcer at realisere” fortæller Lasse Kornum.

LAKOR har derfor kreeret et design, som kommer på en T-shirt, mulepose og plakat i begrænset oplag, der skal være med til at skabe opmærksomhed og økonomisk støtte til projektet. Disse kan købes på lakor.dk. Plakaten vil være signeret af både Lasse Kornum og Emil Midé Erichsen. Al overskud doneres til Stenbanken i Kolding.

LIV I DANSKE BUGTER OG FJORDE

”Livet i Kolding Fjord og andre dele af Lillebælt er meget påvirket af ydre forhold, som gør at biodiversiteten har det rigtig skidt” fortæller Henning, og forsætter: ”forekomsten af fisk som f.eks. torsk er voldsomt påvirket af tilstanden i farvandet, og især de mindre fisk mangler skjulesteder, hvor de kan vokse til uden at blive spist af de mange prædatorer i området. Et stenrev vil give småfisk og fiskeyngel gode skjulemuligheder”.

Mange steder er man allerede i gang med at kopiere Stenbanken i Kolding, hvilket også er håbet med samarbejdet: ”Vi håber, at samarbejdet kan være med til at rejse opmærksomhed omkring vores fælles passion, og bidrage til at skabe et økonomisk fundament for vores fremtidige engagement” siger Henning. Håbet er også, at fremtidige fisketure i Lillebælt kan give samme glæde og fangst, som for 25 år siden, og at vi kan overlevere fjorde og bælter til næste generation i en ordentlig tilstand.

Stenbanken T-shirt
Stenbanken T-shirt
Udsalgspris300,00 kr
Stenbanken Mulepose
Stenbanken Mulepose
Udsalgspris100,00 kr

Stenbanken kort fortalt

Udlægning

Udlægningen af stenene sker efter nøje planlagte koordinater