Inspireret af forskellene mellem den idylliserede danske kystkultur og en moderne tilværelse i urbane områder, bliver vores stil et kontrastfyldt sammenstød, som forsøger at sætte nostalgi ind i en moderne kontekst. Vores mission er at forbinde yderligheder, og gøre kystkulturen street.

Vi er sat i verden for at prikke til din kreativitet, gentænke bæredygtighed og inspirere dig til at udforske steder med svagt wi-fi.

LAKORs tremastede skonnert

De tre master som får vores skib fremad er Kreativitet, Ansvarlighed og Æxplore. De er drivkraften i alt hvad vi foretager os. Det giver os rammerne for at håndtere den perfekte brainstorm, således vi kan vurdere om en ny ide kan give vind i sejlene.

Kreativitet

LAKORs kreative univers er skabt af designer Lasse Kornum. Han er den kreative katalysator, som samler ideerne og formidler fantasien gennem sin karakteristiske streg.

Ansvarlighed

Vores mål har hele tiden været at drive vores virksomhed på en måde der ikke overbelaster miljø og natur. Selvfølgelig i valg af metervarer, men i lige så høj grad ved at se på produkternes livscyklus. Hvor lang er produkternes levetid? Og hvordan genbruger man udtjente produkter?

Æxplore

"Æxplore" beskriver den evige nysgerrighed som driver os til at gøre tingene anderledes og bedre. Lysten til hele tiden at udforske nye muligheder og finde nye inspirationskilder. Det er også et udtryk for hvordan vi med afsæt i vores danske rødder søger de store eventyr. – en kombination, der ofte kommer til udtryk i vores designs.

LAKORs historie

LAKOR-skuden bliver i høj grad bygget mens den sejler. Her præsenteres en række af de nedslagspunkter, der har været med til at forme tøjmærket til det det er i dag.